Wynagrodzenie inżynierów uzależnione od wykształcenia i branży

Tytuł inżyniera związany jest z różnymi specjalnościami – od architektury i budownictwa, poprzez chemię, elektronikę, mechanikę, aż po ekonomię i administrację. Jak wybór specjalności czy branży przekłada się na wysokość otrzymywanego przez inżynierów wynagrodzenia?

Możliwość komentowania została wyłączona.