Telemedycyna w Polsce ma duży potencjał rozwoju, lecz sam potencjał nie wystarczy, aby tę dziedzinę rozwinąć.

Z raportu „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia” wynika, że największymi barierami rozwoju tej dziedziny opieki medycznej w Polsce są niski poziom świadomości zarówno w kwestii korzyści, jak i samej definicji zagadnienia od strony medycznej. Niewystarczające jest też finansowanie świadczeń telemedycznych przez NFZ.

Możliwość komentowania została wyłączona.