RODO w kościołach i związkach wyznaniowych. Czy dane o nas są w nich bezpieczne?

Kościoły i związki wyznaniowe nie mają pełnej autonomii przy tworzeniu swoich regulacji o ochronie danych – muszą być one dostosowane do RODO. Te związki wyznaniowe, które nie zdecydowały się na wprowadzenie odrębnych regulacji o ochronie danych, muszą pamiętać, że całkowicie podlegają pod to właśnie rozporządzenie.

Możliwość komentowania została wyłączona.