Pierwszy e-sąd polubowny będzie korzystać z profilu zaufanego

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej podpisało porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące pierwszego polubownego sądu elektronicznego. Ten innowacyjny sąd będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ułatwi to identyfikację tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron.

Możliwość komentowania została wyłączona.