Już w 2019 roku Internetowe Konto Pacjenta ma zapewnić wgląd w całą dokumentację medyczną online

Dostęp do wyników badań, zaplanowanych wizyt, historii leczenia i wystawionych zwolnień lekarskich, zgromadzonych w jednym miejscu, zapewni Internetowe Konto Pacjenta. Platforma ma zacząć działać w przyszłym roku. Ustawa wprowadzająca IKP umożliwi również wystawianie recept pielęgniarkom i położnym.

Możliwość komentowania została wyłączona.