Czy cyfryzacja dużych organizacji przechodzi fazę stagnacji?

Organizacje spoza branży technologicznych w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykazały inicjatywy w kierunku podniesienia kompetencji cyfrowych swoich pracowników. Tylko 5% członków zarządu organizacji działających poza branżami technologicznymi ma w swoich profilach kompetencje cyfrowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.