Bankowość zgodna z PSD2. Bezpieczeństwo przy strategii jednego urządzenia

Od połowy stycznia obowiązuje druga rozszerzona polityka UE w zakresie usług płatniczych (PSD2), której celem jest promowanie innowacji i konkurencji oraz zmniejszenie kosztów transakcji płatniczych. Usługodawcom finansowym daje to większe możliwości tworzenia nowych modeli biznesowych poza ich dotychczasowymi obowiązkami.

Możliwość komentowania została wyłączona.